Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Dworak nieruchomości > Strona – NEWSY > Newsy > Strefa wiedzy > Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

https://dworaknieruchomosci.pl/najem-okazjonalny/

Czy to już norma?

Umowa najmu podpisywana w formule najmu okazjonalnego jest od kilku lat najczęściej wybieraną formą przy wynajmie indywidualnym.

Zaryzykuje stwierdzenie, że ok 90% umów najmu na rynku najmów indywidualnych (osób fizycznych) jest zawieranych w takiej formie.

Dzieje się tak głównie dlatego, że Wynajmujący poza kaucją chcą mieć dodatkowe zabezpieczenia na wypadek nieuczciwych Najemców.

Nie ma się Im co dziwić, biorąc pod uwagę długi czas odzyskiwania swoich nieruchomości przy wyborze „zwykłej” umowy najmu.

Czym jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny jest dedykowany dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności w zakresie najmu zarobkowego i podpisują umowę jako klienci indywidualni.

Forma ta zabezpiecza dodatkowo Wynajmującego lokal przed nieuczciwymi Najemcami, którzy nie będą chcieli zwrócić przedmiotu najmu po jego zakończeniu.

Jeśli zaistnieje taka sytuacja, Wynajmujący może wszcząć postępowanie egzekucyjne, korzystając z przyśpieszonej procedury, korzystając z możliwości szybkiego wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie wyegzekwowania przez komornika opróżnienia wynajmowanego lokalu i jego wydania w posiadanie Wynajmującemu.

Wynajmujący nie musi w tym celu wytaczać procesu o eksmisję, ponieważ komornik usuwa najemcę z lokalu na podstawie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie Najemcy o poddaniu się egzekucji z nadaną przez sąd klauzulę wykonalności.

W związku z wymogiem wskazania przez Najemcę lokalu zastępczego, w którym będzie mógł przebywać na wypadek przeprowadzenia eksmisji, formuła najmu okazjonalnego likwiduje okres ochronny trwający od 1 listopada do 31 marca.

Najem okazjonalny powoduje również możność wykonywania eksmisji w stosunku do kobiet w ciąży, jak i małoletnich przebywających w lokalu.

Procedura zawierania umowy w formule najmu okazjonalnego

  1. Podpisanie umowy cywilnoprawnej.
  2. Do podpisanej umowy cywilnoprawnej dodanie trzech prawem wymaganych załączników:
    • oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym Najemca wraz z osobą z nim zamieszkującą podda się egzekucji i zobowiąże się do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów,
    • oświadczenie zawierające wskazanie przez Najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać wraz z osobą wraz z nim zamieszkującą w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu mieszkalnego,
    • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu z podpisem notarialnie poświadczonym.
  3. Zgłoszenie przez Wynajmującego w terminie 14 dni od zawarcia umowy najmu fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego Naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego we względu na miejsce zamieszkiwania Wynajmującego.

Czy będąc Najemcą jest się czego bać?

Absolutnie nie!

Trzeba pamiętać, że Najemcy, którzy nie mają złych zamiarów i nie chcą z założenia oszukać Wynajmującego nie muszą się niczego obawiać.

Pamiętajmy, że formuła najmu okazjonalnego to prawo i zabezpieczenie dla Wynajmującego, który w dobrej wierze wynajmuje swoją nieruchomość wartą najczęściej kilkaset tysięcy złotych.

Chce on zatem spać spokojnie nie obawiając się, czy będzie miał problemy z odzyskaniem swojej własności.

Ze swojego 17-letniego doświadczenia wiem, że najlepszym sposobem na rozwiązywanie wszelkich sporów jest szczera rozmowa i ewentualne ugody za porozumieniem stron.

Kwestia stosowania egzekucji to naprawdę ostateczność.

Posted By

Dworak Team